Varhany Kocbeře

O varhanách

Varhany v kostele sv. Floriána v obci Kocbeře postavil varhanář Johann Barth z Pilníkova v roce 1855. Jedná se o jednomanuálový nástroj s pedálem s touto dispozicí:
.
Manuál (C – d3, 51 tónů)
Major  8´ 
Minor  4´
Principal  2´
Quinta  1 1/3´
Mixtura

Pedál (C – a, 12 tónů / 18 kláves)
Bez označení  8´

Varhany jsou nyní ve vlastnictví obce Kocbeře.

Nástroj je řadu let nefunkční a je ve velmi špatném stavu. Pedálnice se stala terčem útoku vandalů a jednotlivé pedálové klávesy jsou téměř všechny přelámány. Píšťalový fond, který je nyní rozkraden, se bude rekonstruovat podle jiných Barthových nástrojů. Ve varhanách je také bohužel aktivní červotoč. Zbývající části se zachovaly v původním stavu, samozřejmě poznamenané zubem času.