Varhany Kocbeře

Obnova varhan

Obnova varhan v kostele sv. Floriána v obci Kocbeře

I. etapa
V roce 2018 proběhla I. etapa obnovy varhan, která byla podpořena dotací od Královéhradeckého kraje. V této etapě bylo realizováno očištění a konzervace stroje i skříně, vzdušnice a manuálu.
Celkové náklady ve výši: 120 395,- Kč
Dotace KHK ve výši: 60 000,- Kč

II. etapa
Obec Kocbeře získala dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
č. 19POVU1-0083

Celkové náklady akce: 392 645,- Kč
Podpora KHK 176 000,- Kč

Královéhradecký kraj

V roce 2019 byly v rámci projektu očištěny, konzervovány a restaurovány části varhan: vzdušnice pedálu, píšťalnice pedálu, píšťalnice manuálu, stoličky manuálu, hřídelové desky manuálu, klaviatury manuálu, klaviatury pedálu, měchy, traktura pedálu.

III. etapa
Obec Kocbeře získala finanční podporu z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 20KPG04-007

Celkové náklady akce: 260 150,- Kč
Podpora KHK: 130 000,- Kč

Tato etapa spočívá v restaurování varhanní skříně (oprava, doplnění, povrchová úprava skříně, restaurování a doplnění řezeb) a dále doplnění rekonstruovaného píšťalového fondu.